Хужжатлар

*

Эълонлар

*

Мухим фактлар

СФ №8

Мухим фактлар

СФ №6

Эълонлар

Эълон

*

Эълонлар

*

Мухим фактлар

СФ №42

Мухим фактлар

Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarish

Мухим фактлар

Ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar

Мухим фактлар

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Мухим фактлар

QIMMATLI QOG‘OZLAR BO‘YICHA DAROMADLARNI HISOBLASH

Мухим фактлар

Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar

Йиллик хисобот

Йиллик хисоботлар 2022

Эълонлар

Эълон

Чораклик хисоботлар

1-чорак 2023

Эълонлар

2022-yil uchun_korporativ_baholash_tanlovi

Эълонлар

2022_yillar uchun_OSA_haqida e'lonlar

Эълонлар

2023 yil uchun tashqi auditorni tanlash

Эълонлар

2023__uchun_bosh_direktor_uchun_tanlash

Мухим фактлар

№СФ-41 в 2023г.

Аудит

МСФО за 2022 год

Устав

Устав

Иктисодий курсаткичлар

Иқтисодий кўрсатгичлар

Баланc

БАЛАНС

Баланc

Баланс-2022-2