Hujjatlar

*

E'lonlar

*

Muhim factlar

СФ №42

Muhim factlar

Kuzatuv kengashi tarkibidagi o'zgarish

Muhim factlar

Ijroiya organining tarkibidagi o‘zgarishlar

Muhim factlar

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar

Muhim factlar

QIMMATLI QOG‘OZLAR BO‘YICHA DAROMADLARNI HISOBLASH

Muhim factlar

Affillangan shaxslar ro‘yxatidagi o‘zgarishlar

Yillik xisobot

Yillik hisobotlar 2022

E'lonlar

E`lon

Choraklik xisobotlar

1-chorak 2023

E'lonlar

2022-yil uchun_korporativ_baholash_tanlovi

E'lonlar

2022_yillar uchun_OSA_haqida e'lonlar

E'lonlar

2023 yil uchun tashqi auditorni tanlash

E'lonlar

2023__uchun_bosh_direktor_uchun_tanlash

Muhim factlar

№СФ-41 в 2023г.

Audit

МСФО за 2022 год

Ustav

Устав

Iqtisodiy ko'rsatkichlar

Иқтисодий кўрсатгичлар

Balans

BALANS

Balans

BALANS-2022-2

Affillangan shaxlar

Аффилланган_шахслар_руйхати_11_06_2022_йил

Affillangan shaxlar

Иқтисодий кўрсатгичлар

*

Kuzatuv kengashi a'zolari

*

Yillik xisobot

2021 йил учун йиллик ҳисобот