Хужжатлар

Жамият низомлари

«ЎЗҚИШЛОҚЭЛЕКТРҚУРИЛИШ» АЖ “МАНФААТЛАР ТЎҚНАШУВИДА ҲАРАКАТЛАР ТАРТИБИ ТЎҒРИСИДА”ГИ НИЗОМИ

Жамият низомлари

«ЎЗҚИШЛОҚЭЛЕКТРҚУРИЛИШ» АЖ “ИЧКИ НАЗОРАТ ТЎҒРИСИДА”ГИ НИЗОМИ

Жамият низомлари

«ЎЗҚИШЛОҚЭЛЕКТРҚУРИЛИШ» АЖ «АХБОРОТ СИЁСАТИ ТЎҒРИСИДА»ГИ НИЗОМИ

Жамият низомлари

«ЎЗҚИШЛОҚЭЛЕКТРҚУРИЛИШ» АЖ “ДИВИДЕНД СИЁСАТИ ТЎҒРИСИДА”ГИ НИЗОМИ

Дивидетлар

ТАҚСИМЛАШГА ТАКЛИФ ЭТИЛАЁТГАН ДИВИДЕНД

Аффилланган шахслар

Акциядорлик капитали таркиби

Иктисодий курсаткичлар

Тўловлар туғрисида маълумот

Чораклик хисоботлар

БАЛАНС сводный 2021-1

Чораклик хисоботлар

БАЛАНС 2021-2

Кузатув кенгаши аъзолари

Кузатув кенгаши таркиби

Аффилланган шахслар

Аффилланган_шахслар_руйхати_27_05_2021_йил

Мухим фактлар

36-Мухим факт

Мухим фактлар

СФ-06

Мухим фактлар

СФ-08-1

Кимматли когозлари

Жамият устав капиталининг миқдори 6 767 600 000 (олти миллиард етти юз олтмиш етти миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади ва номинал қиймати 5 000 (беш минг) сўмдан бўлган 1 353 520 (бир миллион уч юз эллик уч минг беш юз йигирма) дона эгасининг номи ёзи

Баланc

БАЛАНС 2021-2

Мухим фактлар

32-Мухим факт

Мухим фактлар

СФ-08-2

Баланc

БАЛАНС сводный 2021-1

Аудит

Audit IFRS

Эълонлар

ЭЪЛОН - 2020 йил учун

Эълонлар

Ташки_аудиторга_танлов_эълон_килинади_

Бизнес план

2021 yilga mo'ljallangan biznes-reja

Дивидетлар

2017-2019 йиллар дивиденди