Ответы и вопросы

Распечатать

Задать вопрос

Жасур 08.01.2022

Вопрос: Жамият акциядорларининг 2021 йил якунлари бўйича йиллик умумий йиғилиши қачон ўтказилади?

Ответ: Акциядорлар умумий йиғилиши ўтказиладиган кун Ўз.Рес. амалдаги қонунчилигида белгиланган муддатларда жамият кузатув кенгашининг қарори асосида белгиланади ва бу тўғрисида жамият акциядорлари белгиланган тартибда хабардор этилади.