Акциялар сотиб олиниши: Жамият акциялари тўғрисида

Распечатать

 

Жамият устав капиталининг миқдори 6 767 600 000 (олти миллиард етти юз олтмиш етти миллион олти юз минг) сўмни ташкил этади ва номинал қиймати 5000 (беш минг) сўмдан бўлган 1 353 520 (бир миллион уч юз эллик уч минг беш юз йигирма) дона эгасининг номи ёзилган нақдсиз оддий акциялардан иборат.